Welcome

Welcome to Najtex donation portal!

Do you want to have advantage on our server? You are able to donate and get Ranks, money, lucky blocks and other "illegal goods" as a reward in our donation portal.
By donating , you are helping us to keep the server alive
.

NOTE: All your donations do not expire.


Dobrodošli na Najtex strani za donacije!

Želite imeti prednost na serverju? Na voljo vam je možnost, da donirate ter hkrati dobiti Ranke, denar, Lucky blocke in še več drugih stvari.
Z donacijo našemu serverju, nam pomagate, da ohranjamo server med živimi.

NOTE: Vse donacije vam ostanejo za vedno


Donations

After you make a donation, you will get your reward when you will be online on the server.
This can take up to 15 minutes after you connect to the server.

Make sure you entered correct information so that there are no misunderstandings.


Donacije

Zatem ko donirate našemu serverju, boste prejeli nagrado, ko boste prvič online.
To lahko traja tudi do 15 minut zatem, ko se na server povežete.

Preden donirate se prepričajte, da ste vse podatke napisali pravilno, da nebi prihajalo do nesporazumov.


Refunds

Once you make a purchase, we are not able to give you a refund.
If you will chargeback your purchase, you will get banned permanently from our server.


Vračilo denarja

Vračilo denarja, zatem ko donirate našemu serverju, ni mogoče.
V primeru, da boste izsilili denar, vas bomo primorani za vedno bannati iz našega serverja.


Payments

Currently, you can donate only with PayPal payment system.
If you want to donate via
Paysafecard, you will have to contact us in our Discord server.


Plačila

Trenutno, lahko donirate le preko PayPal plačilnega sistema.
V primeru, da želite donacijo opraviti s storitvijo Paysafecard, nas prosim kontaktirajte na našem Discord serverju.


Privacy

All your personal details you will enter will stay private.
We will not use your information for any kind of purposes.


Zasebnost

Vsi vaši osebni podatki, bodo ostali strogo zaupni.
Vaših podatkov NE bomo uporabljali za kakršnekoli namene.


29cfb73f5d2f2be88a91c6b5333d840b839afa84.png